O mne

Chorvátskemu jazyku som sa začala venovať v roku 1991 na Univerzite Komenského v Bratislave na filozofickej fakulte, kde som v roku 1996 ukončila štúdium odboru prekladateľstva a tlmočníctva jazyka anglického a chorvátskeho štátnou jazykovou skúškou z oboch jazykov. V roku 1995 som absolvovala ročnú zahraničnú stáž na Univerzite v dánskom Aarhuse, kde som študovala na fakulte anglického jazyka americkú literatúru a dánsky jazyk.  Po ukončení štúdií som pracovala pre medzinárodnú organizáciu United Nations Development Programme ako národná koordinátorka.  Od roku 1999 do roku 2006 som pôsobila ako prekladateľka a tlmočníčka na Veľvyslanectve Chorvátskej republiky v Bratislave. V roku 2005 som bola vymenovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky úradnou prekladateľkou jazyka slovenského – chorvátskeho. Od tohto roku aktívne pôsobím ako prekladateľa úradných prekladov v oblasti financií,  obchodného práva a legislatívy, tendrových dokumentov, svadobných dokumentov a iných.

O meni

Hrvatski jezik sam počela studirati 1991.g. na Sveučilištu Komenskog u Bratislavi, na Filozofskom fakultetu, gdje sam 1996. godine diplomirala na Odsjeku za prevođenje i tumačenje  i položila državni ispit za engleski i hrvatski jezik. U 1995. g. sam apsolvirala godišnji staž u inozemstvu na Sveučilištu u Aarhusu u Danskoj, gdje sam studirala na engleskom Fakultetu američku književnost i danski jezik. Nakon što sam diplomirala, radila sam za međunarodnu organizaciju Programa Ujedinjenih naroda za razvoj kao nacionalni koordinator. Od 1999. do 2006. radila sam kao prevoditelj i tumač u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi. 2005.g. bila sam imenovana od strane slovačkog Ministarstva pravosuđa za službenog prevoditelja hrvatskog jezika. Od ove godine sam aktivna na području prijevoda za financije, poslovno i građansko zakonodavstvo, dokumentacije za nadmetanje, dokumenata za vjenčanja i drugih dokumenata.


Oblasti prekladov a referencie / Područje prijevoda i reference

Svatba
Chystáte svadbu v Chorvátsku alebo si beriete Chorváta/Chorvátku na Slovensku?
Planirate vjenčanje u Hrvatskoj ili planirate vjenčanje s Hrvatom/Hrvaticom u Slovačkoj?
Svatba
Narodilo sa Vám bábätko v Chorvátsku a chystáte sa žiť na Slovensku alebo opačne?
Rodili ste bebu u Hrvatskoj ili planirate živjeti u Slovačkoj ili obratno?
Svatba
Nerozumiete zmluve v chorvátskom jazyku alebo potrebujete preložiť zmluvu zo slovenského jazyka do chorvátskeho?
Ne razumijete ugovor na hrvatskom jeziku ili trebate prevesti sporazum sa slovačkog jezika na Hrvatski?
Svatba
Idete pracovať do Chorvátska a pýtajú od Vás preložené diplomy a vysvedčenia?
Idete raditi u Hrvatsku i traže od vas prijevode diplome i svjedodžbi?
Svatba
Neviete si rady s dokumentmi z obchodného, občianskeho a trestného  práva a legislatívy?
Trebate li pomoć s dokumentima iz trgovačkog, građanskog i kaznenog prava?
Svatba
Potrebujete daňové priznanie, výpis ziskov a strát alebo súvahu v chorvátskom jazyku?
Trebate poreznu prijavu, račun dobiti i gubitka i bilancu na hrvatskom jeziku?
Svatba
Na reguláciu pobytu na Slovensku Vám chýba preklad Výpisu z registra trestov?
Za reguliranje boravka u Slovačkoj trebate prijevod izvoda iz registra?
Svatba
Potrebujete pomoc s prekladom technického, vodičského preukazu alebo potrebujete splnomocnenie na šoférovanie vozidla v Chorvátsku?
Treba Vam pomoć u prevođenju tehničke i vozačke dozvole ili trebate punomoć za upravljanje motornim vozilima u Hrvatskoj?
Svatba
Kupujete nehnuteľnosť v Chorvátsku?
Želite kupiti nekretninu u Hrvatskoj?
Svatba
Chystáte sa zúčastniť tendra v Chorvátsku?
Pripremate sudjelovanje na natječaju u Hrvatskoj?
Svatba
Pýtajú od Vás bankové informácie a potvrdenia?
Traže od Vas bankovne informacije i potvrde?
Svatba
Poisťovňa od Vás vyžaduje preklad poistnej udalosti?
Zavod za osiguranje traži od Vas prijevod osiguravajućeg događaja?
Svatba
Potrebujete preložiť povolenia, licencie?
Trebate prevesti dozvole, licence?

Prinášam Vám viac ako desať ročné skúsenosti s úradnými prekladmi vo všetkých týchto oblastiach.

Imam više od deset godina iskustva sa službenim prijevodima u svim ovim područjima.

Vzdelanie / Obrazovanje

Svatba

Základná škola / Osnovna škola Bratislava 1979 – 1987
Základná škola Prechtlova 4, Bratislava / Osnovna škola Prechtlova 4, Bratislava

Svatba

Gymnázium / Gimnazija Bratislava 1987 – 1991
Gymnázium Ivana Horvátha 14, Bratislava / Gimnazija Ivana Horvátha 14, Bratislava

Svatba

Filozofická fakulta / Filozofski fakultet Bratislava 1991-1993
Bakalárske štúdium Univerzita Komenského, filozofická fakulta, odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo jazyka anglického a chorvátskeho /
Bakalarski studij Sveučilište Komenskog, filozofski fakultet, Odsjek za prevođenje i tumačenje jezika engleskog i hrvatskog

Svatba

Filozofická fakulta / Filozofski fakultet Bratislava 1993-1996
Magisterské štúdium Univerzita Komenského, filozofická fakulta, odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo jazyka anglického a chorvátskeho /
Magistarski studij Sveučilište Komenskog, filozofski fakultet, Odsjek za prevođenje i tumačenje jezika engleskog i hrvatskog

Svatba

Univerzita Aarhus / Sveučilište Aarhus 1995
Faculty of Arts, Americká literatúra / Filozofski fakultet, američka književnost Dánsky jazyk – intenzívny kurz / Danski jezik – intenzivan tečaj

Svatba

2005 Právnické minimum / Pravnički minimum

Svatba

Jazyky / Jezici
99,9 % slovenský jazyk / slovački jezik
99 % chorvátsky jazyk / hrvatski jezik
99 % anglický jazyk / engleski jezik
45 % taliansky jazyk / talijanski jezik
20 % dánsky jazyk / danski jezik


Cenník / Cjenik

Úradný preklad z chorvátskeho do slovenského jazyka / Službeni prijevod sa hrvatskog na slovački jezik

19,92 € / NS (1 800 znakov)

Úradný preklad zo slovenského jazyka do chorvátskeho jazyka / Službeni prijevod sa slovačkog na hrvatski jezik

19,92 € / NS (1 800 znakov)

Obyčajný preklad z chorvátskeho do slovenského jazyka / Prijevod sa hrvatskog na slovački jezik

15 € / NS (1 800 znakov)

Obyčajný preklad zo slovenského jazyka do chorvátskeho jazyka / Prijevod sa hrvatskog na slovački jezik

15 € / NS (1 800 znakov)

Referencie / Reference

Kontakt / Kontakt

Mgr. Petra Austová

Priehradná 101/E

821 06 Bratislava

Tel.: +421 903 424 108

Mail: austovapetra@yahoo.com

Kontakt

Proudly powered by WordPress